• T2

  16/01

 • T3

  17/01

 • T4

  18/01

 • T5

  19/01

 • T6

  20/01

 • T7

  21/01

 • CN

  22/01

Thông tin cần biết

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
AUD 16853.1716954.917106.25
USD 225202252022590
JPY 193.69195.65197.39

Lượt truy cập:

472227